За обявяването на морски резервати в България

Черно море е изключителна екосистема – то  е дом на редица забележителни видове – от морски бозайници, риби и миди и до богат и полезен за околната среда растителен живот. Там се намират жизненоважни скални рифове, мидени банки, полета от морски треви и дори уникалните за Черно море рифове от стридени черупки. Балансът в тази крехка екосистема обаче е подложен на множество заплахи. Прекомерният улов, нерегламентираното тралиране, значителното замърсяване, еутрофикацията, огромните газови индустриални проекти, както и войната в Украйна, оказват огромен натиск върху живота в морето. 

За щастие, въпреки всички тези огромни предизвикателства, животът в морето има способността да се възстановява – стига само да му помогнем. Важна стъпка за това е създаването на морски резервати.

Морските резервати ще доведат до:

1. Защита от вредни риболовни и индустриални практики

Морските резервати действат като убежища, където морският живот може да процъфтява без натиска на търговската експлоатация. Забраната за разрушителни практики ще запази критичните местообитания и ще позволи на застрашените популации да се възстановят.

2. Повече поколения и повече риба

В тези убежища всички морски създания могат да се развиват необезпокоявано. Това им дава шанс да живеят в пъти по-дълго, да станат по-големи и да дадат много повече поколения. Проучванията показват, че морските резервати увеличават наличието на живот с 400% и извън границите на самия резерват.  

3. По-чисти води и среда за живот

Мидените банки, водораслите и морските треви имат ключова роля за пречистването на вредните вещества от водата. Тези естествени филтри пречистват замърсителите и осигуряват дом на морските видове. 

4. Стабилен климат

Морските екосистеми са изключително ефективни при улавянето на въглероден диоксид. Те уловят въглерод до 40 пъти по-ефективно от сухоземните гори, което ги прави безценни в усилията ни да намалим ефектите от климатичната криза. 

души вече подписаха тази петиция.

Помогни ни да станем !

supporters have signed.

Let’s get to !

Добави името си и подкрепи възстановяването на живота в Черно море!

Настояваме Министерството на околната среда и водите да предприеме следните действия:

1. Обявяване на първия изцяло морски резерват в България до 2025 г.:

Този морски резерват е първата ключова стъпка към опазването на цялото Черно море. 

2. Разработване на всеобхватна политика за международно сътрудничество в опазването на Черно море:

Ефективното опазване изисква съвместни усилия със съседни държави и международни организации. Само чрез общи действия можем да се справим с трансграничните предизвикателства и да подобрим цялостното здраве на Черно море

3. Създаване на мрежа от най-малко 10% строго защитени зони в българското Черноморие до 2030 г.:

Създаването на мрежа от защитени зони ще гарантира дългосрочното опазване на морското биоразнообразие и ще подкрепи устойчивия риболов. Тези зони ще действат като убежища за морския живот, позволявайки на екосистемите да се възстановят и процъфтяват.

Запазете Черно море живо!